Elintarvikelainsäädännön ajankohtaiset koulutukset. Katsaus kokonaisuudistukseen.

Elintarviketoimijan selviytymisopas vaatimusten viidakossa


Aika: 29.1.2019 klo 9-16
Paikka: Technopolis Kuopio, Microkatu 1, kokoustila Tuuma

Elintarvikealalla toimivan esimiehen ja laadunhallinnasta vastaavan on tärkeää tuntea toimialaan liittyvät vaatimukset. Lakisääteiset vaatimukset yhdessä asiakasvaatimusten kanssa muodostavat pohjan omavalvonnalle ja laatujärjestelmille. Koulutus perehdyttää käytännönläheisesti vaatimusten tunnistamiseen ja kokonaisvaltaiseen hallintaan. Koulutuksessa käsitellään myös alaa koskevia ajankohtaisia lainsäädännöllisiä asioita kuten elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistusta.

Elintarvike ja elintarvikelainsäädäntö. Elintarvikelaki 2018

Koulutuksen sisältö
• Omavalvonta pähkinänkuoressa
• HACCP:n perusteet
• Pakkausmerkintöjen laatiminen
• Asiakasvaatimukset
• Ajankohtaista elintarvikealan kansallisesta ja EUlainsäädännöstä: mm elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistuksen ajankohtaiset asiat
• Lawlyn hyödyntäminen vaatimusten hallinnassa

Kenelle

Tämä koulutus sopii elintarviketuotannosta, -tuotekehityksestä,-omavalvonnasta ja -laadusta vastaaville sekä tuotannossa toimiville esimiehille. Koulutus soveltuu elintarvikelainsäädännön ja omavalvonnan perusteiden perehdyttämiseen.

Hyödyt
Koulutukseen osallistunut
• ymmärtää, mistä elintarvikelainsäädäntö koostuu
• saa ajankohtaista tietoa alan lainsäädännön muutoksista
• saa tietoa mistä ja miten yritystä koskevia vaatimuksia voidaan
seurata tehokkaasti
• ymmärtää, miten toimia alalla vaatimusten mukaisesti
• ymmärtää, miksi lainsäädännön tunteminen ja hallinta
parantaa yrityksen toimintakykyä ja riskien hallintaa
• saa paljon käytännön esimerkkejä, joiden avulla vaatimuksia
on helpompi peilata omaan toimintaympäristöön.
• saa kokonaisvaltaisen tietopaketin alansa lainsäädännöstä
• saa tietoa vaatimusten hallinnan työkalusta (Lawly)

Kouluttaja
Kouluttajana toimii laatuasiantuntija
Vuokko Niemitalo (THM, laillistettu
ravitsemusterapeutti). Vuokko on
kokenut ja arvostettu laadun ja
elintarviketurvallisuuden asiantuntija.
Hänellä on usean vuoden kokemus
elintarvikealan kouluttajana ja konsulttina
(GSFI-järjestelmät, ISO 9001, ISO
14001, tuotetiedon hallinta).

Osallistumismaksu
382 € / hlö (+alv 24%). Sisältyy materiaalit ja tarjoilut.
Ilmoittautumiset: minna.karkkainen@biosafe.fi viimeistään 14.1.2019 mennessä

Voit myös ladata koulutusesitteen tästä!

Elintarviketoimijan selviytymisopas_koulutus 29.1.2019
Elintarvikelainsäädäntö 2018

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.