Biosafe estää ikävät yllätykset – Ennen kuin ne vaikuttavat sinuun

“Varmistamme elintarvikeketjun turvallisuutta alkutuotannosta kuluttajalle saakka yhdessä tuottajien ja viranomaisten kanssa.”

Turvallinen ruoka on hyvän elämän perusta. Puhtaasta ympäristöstä eläimet saavat puhdasta ravintoa. Teollisuuden käyttäessä laadukkaita, tunnettuja raaka-aineita ja luotettavia menetelmiä sinä syöt hyvää ja turvallista ravintoa. Tiedätkö sinä mitä suuhusi laitat?

Kun me testaamalla olemme varmistaneet eläinten rehun tai sinun ruokasi, vaikutamme globaalien yritysten valintoihin ja miljardien ihmisten hyvinvointiin. Palveluillamme on hyvä kansainvälinen kysyntä. Viennin osuus liikevaihdostamme onkin noin 90%.

Katso yritysvideomme

Katso Biosafe Feed -palvelun video

Biosafen menestystekijät

“Biosafen menestyminen perustuu globaaliin kasvumarkkinaan, korkeatasoiseen bioteknologiaan, huipputiimiin ja palvelukonseptointiin.”

Kasvumahdollisuudet

 • Todennettu suuri markkinapotentiaali
 • Perusleiri pystytetty – kasvun kivijalka valmis
 • Kannattava toiminta
 • Vahva palveluvienti, 90 % liikevaihdosta

Tuoteportfolio

 • Palvelut vastaavat globaaleihin elintarvike­teollisuuden tarpeisiin
 • Ainutlaatuiset bioteknologiset ratkaisut
 • Tuotteistetut sekä joustavat räätälöidyt palvelut

Kilpailuedut

 • Ei suoranaisia kilpailijoita
 • Asiakas saa kaikki palvelut samalta ”luukulta”
 • T&K-kumppanuuspalvelu
 • Pitkäaikaiset ja hyvät asiakassuhteet

Kyvykkyys ja osaaminen

 • Huipputiimi
 • Vahva substanssiosaaminen
 • Huippuvarusteltu laboratorio
 • Vahva tiede- ja kumppanuus­verkosto

Lataa yrityksemme esite tästä

Biosafe – bioteknologian edelläkävijä

Yhtiön palveluviennin perusta on korkeatasoinen tieteellinen osaaminen mikrobiologiassa, bioinformatiikassa, toksikologiassa, solubiologiassa ja geeniteknologiassa. Näiden avainteknologioiden lisäksi yhtiössä on vahvaa substanssiosaamista rehujen ja elintarvikkeiden kaupallistamisprosessista ja T&K-toiminnasta, kansainvälisen palveluliiketoiminnan osaamista sekä kyky yhdistää avainteknologia- ja liiketaloudellinen osaaminen lisäarvoa tuottavaksi palveluksi.
Löydät lisää tietoa yrityksestä blogistamme

Erikoistumme eläinrehujen lisäaineiden turvallisuusarviointiin

Erityyppisten rehujen lisäaineilla tavoitellaan tuotantoeläinten ravintoaineiden saannin optimointia, pienennetään ympäristöhaittoja sekä ylläpidetään terveyttä. Rehujen lisäaineilla vähennetään myös antibioottien käyttöä. Lopullinen hyödynsaaja on kuluttaja. Euroopan Unioni säätelee tiukasti eläinrehujen lisäaineiden turvallisuutta ja kauppaa Euroopassa. Euroopan unionin erillisvirasto EFSA (European Food Safety Authority) vastaa eläinrehujen lisäaineiden turvallisuuden valvonnasta ja myyntilupamenettelystä.

Rehujen lisäaineet ovat bioteknologian hightech-tuotteita. Euroopan markkinoille tulee vuosittain noin 200 uutta tai parannettua rehun lisäainetta. Erityyppisillä rehujen lisäaineilla on rehuteollisuudelle suuri kaupallinen merkitys. Rehujen käytön tehostamistarve on valtava sekä rehuteollisuudessa että alkutuotannossa. Eläinproteiinikäyttö kasvaa vuosittain 1.7 % ja globaalisti eläinrehujen tuotanto tulee kasvamaan huomattavasti nopeammin. Euroopan rehuteollisuuden vuosituotanto on yli 150 miljoonaa tonnia ja liikevaihto 50 miljardia euroa.

Autamme kaikissa mikrobiologisesti tai bioteknologisesti valmistettujen rehujen lisäaineiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Bioinformatiikka ja metabolomiikka tarjoavat eläinrehujen lisäaineiden kehitystyöhön ja turvallisuuden arviointiin yhä tuottavampia ratkaisuja. Kehittynyt bioinformatiikka mahdollistaa genomipohjaisen turvallisuusarvioinnin (kokogenomisekvensointi ja genomin analysointi) kattavana selvityksenä mikrobin ominaisuuksista. Uutena innovatiivisena lähestymistapana lisäaineiden tehon toteamiseksi sovellamme metabolomiikkaa. Metabolomiikka tutkii elimistön aineenvaihduntatuotteita sekä niiden koostumusta ja vaikutusta eläimen kasvuun ja terveyteen. Yhtiö pystyy vastaamaan joustavasti vaativiinkin asiakastarpeisiin hyödyntäen Biosafen laajaa yhteistyö- ja kumppanuusverkostoa kotimaassa ja ulkomailla.

Turvallisempia elintarvikepakkauksia

Yhtiölle tärkeä virstanpylväs on ollut Biosafe Paper -hanke. Hankkeessa kehitettiin biotestausmenetelmiä erityisesti elintarvikepakkausten turvallisuuden arviointiin. Mittavaan Biosafe Paper -hankkeeseen osallistui 80 % Euroopan paperin ja kartongin valmistajista. Hankkeessa kehitettyjä biotestausmenetelmiä voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Biosafe Oy on mukana kehittämässä yhä turvallisempaa pakkausekosysteemiä. Pakkauslaakso-hankkeessa tavoitteena on nostaa Suomen pakkausekosysteemi maailman ykköseksi ja luoda asiakkaille lisäarvoa valituissa kokonaisratkaisuissa. Biotestauksen avulla kehitetään uusia tapoja arvioida ja viestiä tuotteen sekä pakkauksen kokonaisturvallisuutta sekä hyötyä asiakkaalle.

Bioturvallisuuden asiantuntija

Biotestit soveltuvat kaikenlaisten materiaalien bioturvallisuuden testaamiseen. Autamme asiakkaita kehittämään uusia, turvallisia tuotteita tuomalla bioturvallisuuden huippuasiantuntijuuden tuotekehityksen tueksi. Saat palveluistamme tuotekehitykseen uusia innovaatioita ja bioturvallisuuden asiantuntijuutta.

Biotestauksessa tuotteen sisältämiä yksittäisiä kemikaaleja ei tarvitse testata erikseen eikä koostumusta tarvitse edes tuntea. Myös eri aineiden mahdolliset vuorovaikutukset näkyvät tuloksissa. Näytteet voidaan valmistaa ja tutkia tavalla, joka vastaa odotettavissa olevaa käyttäjän tai kuluttajan todellista altistusta arkielämässä. Monipuoliset analyysit tuottavat maksimaalisen määrän informaatiota kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisilla kuluilla. Analyysit voivat korvata tai vähintäänkin täydentää perinteisesti käytettyjä toksikologisia menetelmiä kuten kemiallista analytiikkaa ja eläinkokeita. Toimimme eettisten periaatteiden mukaisesti. Emme käytä koe-eläimiä eikä tutkimuksiin liity koehenkilöitä, vaan teemme tutkimukset bakteeri- ja nisäkässoluja hyödyntäen. Toimintamme on luottamuksellista ja noudatamme standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaista laatujärjestelmää.