Euroopan unionin osarahoittamat hankkeet

undefined-2

 

Hanke 2024-2025: Laboratorion automaatioinvestointi ja uusi konsultointipalvelu kansainvälisen kasvunvauhdittamiseksi

Hankkeessa kehitetään uusi konsultointipalvelu ja vastataan kasvavaan kysyntään tuotantoa tehostamalla

Kysynnän kasvaessa laboratorion tuotannon kehittäminen ja tehostaminen edellyttävät uudenlaisia työtapojen, muun muassa automaation ja digitalisaation hyödyntämistä. Palvelulaboratorion räätälöidyt testit vaativat kuitenkin ihmissilmän havainnointia siirryttäessä työvaiheesta toiseen. Tämän vuoksi tämän hankkeen yhtenä tavoitteena on tuotannon kehittäminen osittaisella automatisaatiolla, jolla voidaan sujuvoittaa pitkäkestoisia, toistoa vaativia ja virheille herkkiä työvaiheita. Tällöin laboratorion henkilökunnan työaika voidaan hyödyntää enemmän taitoa vaativiin ja tuottavampiin tehtäviin, kun taas robotit ja automatisaatiosysteemit tekevät rutiinityöt väsymättä aina samalla tarkkuudella. Investoinneilla on vaikutusta testien läpimenoaikoihin ja kustannuksiin, ja siten myös laboratorion tuottavuuteen.

Erityisesti elintarviketuotteiden lupien saaminen on EU:ssa pitkä prosessi. Tästä johtuen asiakaskysyntä on siirtynyt USA:n lupahakemuksissa konsultointiin, ja yhtiössä aloittaa tämän osa-alueen asiantuntija. Jotta kysyntään voidaan vastata, täytyy konsultointipalvelutuote kehittää ja tuotteistaa. Toinen tämän hankkeen tavoitteista onkin kehittää uusi palvelutuote, jolla yhtiö laajentaa toimintaansa vastaamaan paremmin globaalia kysyntää.

undefined-2

Hanke 2022-2024: Future Food Markets

Our next development project will focus on strategic growth and production optimization

This year we will continue our strategic growth projects. Growth does not happen by itself, planning is required. On this basis, we have found new growth paths and new ways of developing sustainably. To achieve our growth goals, we wanted to optimize our production to be able to deliver accurate results faster and more cost-effectively. We want to be the best partner for our customers.  

Another important part of the development project is to be able to respond to customer demand on a global level. The goal is to gain understanding on customer demand and to design the content of the services to be easily customizable according to customer needs in different markets. This way the path to doing business with us will become even smoother. We also believe we can create new, more strategic networks in new markets around the world. 

We are pleased that we have also received external support for the growth project from the ELY Centre (Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment) and from the European Regional Development Fund. 

The situation in the world is changing right now into a more volatile one. Even though we are watching events unfold in Europe with trepidation like everyone else, our faith in the future is strong.

 

undefined-2