Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Yhteystiedot:
Biosafe – Biological Safety Solutions Ltd/Oy
PL 1199, 70211 Kuopio
Microkatu 1 M, Kuopio

Yhteyshenkilö:
Pauliina Halimaa
+35840 640 3225
pauliina.halimaa@biosafe.fi

2. Rekisterin nimi

  • Asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Käsittelymme perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun sekä asiakkaan ja potentiaalisen asiakkaan suostumukseen. Pyydämme, että et jatka verkkosivujemme ja palveluidemme käyttöä, jos et hyväksy henkilötietojesi käyttöä tässä selosteessa antamiemme tietojen mukaisesti.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

  • Yrityksen nimi
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Rooli/titteli
  • Viestien/keskustelujen sisältö
  • Evästeet (mm. IP-osoite, vierailuaika, vierailun kesto)
  • Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

5. Käyttötarkoitus

Asiakas ja markkinointirekisterin henkilötietoja voidaan käsitellä asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen ja personointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, etämyyntiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

6. Käsittelyn kesto

Käsittelemme ja/tai säilytämme henkilötietoja tunnistettavassa muodossa vain niin kauan kuin käyttötarkoituksen mukaan on tarpeellista ja/tai rekisteröity pyytää poistamaan itseään koskevat henkilötiedot. Käyttötarkoituksen lakattua ja/tai rekisteröidyn pyynnöstä poistamme henkilötiedot, jollei voimassa oleva lainsäädäntö velvoita meitä säilyttämään henkilötietoja lainmukaiseen tarkoitukseen. Pyrimme varmistamaan, että virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot korjataan tai poistetaan ilman aiheetonta viivytystä.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastusoikeus
Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissa virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus, milloin tahansa, kieltää meitä käyttämästä rekisterissämme olevia tietojasi suoramarkkinointitarkoituksia varten.

Poisto-oikeus
Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen). Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Voimme saada tietosi suoraan sinulta toimintamme yhteydessä, kun tilaat uutiskirjeemme, ilmoittaudut tapahtumiimme, täytät materiaalipyyntölomakkeen verkkosivuillamme, lähetät meille sähköpostia tai toimitat meille itse tietosi muulla tavoin. Voimme hankkia henkilötietojasi myös muista lähteistä, kuten yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista, muilta yrityksiltä tai muista vastaavista lähteistä.

Saatamme lähettää yrityksille sähköistä suoramarkkinointia, viestintää ja kutsuja tilaisuuksiin. Saatamme käsitellä henkilötietojasi yrityksessä hoitamiesi tehtävien johdosta tai siksi, että toimit yrityksen edustajana. Henkilötietojesi käsittely tähän tarkoitukseen perustuu oikeutettuun etuumme, joka on asiakkaille ja yrityskontakteille suunnattu sähköinen markkinointi ja viestintä.

Keräämme yhteystietosi, yrityksen taustatiedot ja toimenkuvasi. Kun avaat viestejämme, olet meihin yhteydessä, tilaat meiltä materiaalia, vierailet verkkosivuillamme tai muuten käytät markkinointi- ja viestintäsisältöjämme, tiedot voidaan kerätä ja analysoida.

9. Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa talous- tai ict-palveluita tuottaville alihankkijoille mm. kirjanpito, joita tarvitaan palvelun toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, ja nämä voivat sijaita myös EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Toteutamme ja ylläpidämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojaustoimenpiteitä, joilla suojataan henkilötietoja tahattomalta tai laittomalta tuhoutumiselta, katoamiselta, vahingoittumiselta tai muuttumiselta sekä luvattomalta luovuttamiselta, väärinkäytöltä tai muulta lainvastaiselta käsittelyltä. Rekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

11. Evästeet

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa isoissa verkkosivustoissa.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet voivat tallentaa tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitaan antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

Kuinka voin hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Google Analytics

Käytämme sivustollamme evästeitä hyödyntävää Google Analytics palvelua, selvittääksemme kuinka paljon sivustolla liikkuu kävijöitä ja mitä kautta kävijät ohjautuvat sivustolle. Käytämme kyseisiä tietoja verkkosivustomme käyttökokemuksen parantamiseen sekä sivuston kehittämistarpeisiin.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta Biosafe – Biological Safety Solutions Ltd/Oy:n verkkosivustolla. Muutokset voivat perustua esimerkiksi lainsäädännön muuttumiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen.

Suosittelemme Rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Biosafe – Biological Safety Solutions Ltd/Oy:n verkkosivuston ja palveluiden jatkuva käyttö tietosuojaselosteen päivittämisen jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Päivitetty 24.5.2018