Tavoitteemme

Tavoitteenamme on merkittävä kansainvälinen kasvu, joka perustuu ydinliiketoimintamme vahvistamiseen. Kasvupolkumme perustuu nykyisten asiakkaiden kasvavaan kysyntään sekä uusien asiakkuuksien kautta lisääntyvään myyntiin. Euroopan yhteistyöverkostoa ja olemassa olevia asiakassuhteita vahvistetaan, kansainvälistä myyntiä tehostetaan sekä myyntiverkostoa laajennetaan globaalista, erityisesti Aasiassa. Intian ja Kiinan markkinan odotetaan kasvavan, ja näille markkinoille haemme parhaillaan myyntikumppania.

Tavoitteemme on kasvaa johtavaksi elintarvikeketjuun liittyvien turvallisuustutkimusten tuottajaksi

”Vahvistamme kansainvälistä kasvua panostamalla ydinliiketoiminnan markkinointiin, uusiin palveluihin ja kasvun hallintaan”

Tavoitteenamme on merkittävä kansainvälinen kasvu, joka perustuu ydinliiketoimintamme vahvistamiseen. Kasvupolkumme perustuu nykyisten asiakkaiden kasvavaan kysyntään sekä uusien asiakkuuksien kautta lisääntyvään myyntiin. Euroopan yhteistyöverkostoa ja olemassa olevia asiakassuhteita vahvistetaan, kansainvälistä myyntiä tehostetaan sekä myyntiverkostoa laajennetaan globaalista, erityisesti Aasiassa. Intian ja Kiinan markkinan odotetaan kasvavan, ja näille markkinoille haemme parhaillaan myyntikumppania.

Liiketoiminnan kasvaessa huolehdimme yhtiön toimintakyvystä. Yhtiö tulee panostamaan toimintakykyynsä parantamalla tilaus-toimitusketjun prosesseja, jotta kasvavaan kysyntää voidaan vastata laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Laboratoriotoimintojen tehostamiseen liittyvä projekti aloitetaan keväällä 2018. Lisäksi tiimiä vahvistamme korkeasti koulutetuilla ammattilaisilla.

Tuomme markkinoille vahvemmin muita elintarvikeketjun turvallisuuteen liittyviä tutkimuspalveluita ja palvelukokonaisuuksia kuten tuhoeläinten, tuhosienten ja rikkakasvien torjuntaan käytettävien kemikaalien (pestisidien), pakkausmateriaalien ja elintarvikkeiden turvallisuustutkimuksia. Yhtiö pyrkii vastaamaan nopeasti alan lainsäädännön tiukentuneisiin vaatimuksiin tuomalla markkinoille kyseisten tuotteiden turvallisuustutkimuksia. Ydinliiketoiminnan palvelukokonaisuuteen liitetään vahvasti T&K-kumppanuuspalvelu.

blog-kiipeily

vuorikuva 18.2
Avaa kuva suurempana klikkaamalla

Tule mukaan varmistamaan turvallisempaa elämää!

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.