Biosafe vahvistaa osaamistaan

Biosafe vahvistaa osaamistaan

Biosafe on tänään 3.9.2018 vahvistanut osaamistaan professori Sirpa Kärenlammen siirtyessä Biosafen asiantuntijoiden joukkoon.

Sirpa tulee yliopistomaailmasta, ja emerita-professorina ohjaa edelleen väitöskirjoja ja kirjoittaa tieteellisiä julkaisuja. Kasviagrobiotekniikan professuurinsa ohella hän on toiminut pitkään tieteellisenä neuvonantajana kolmelle ministeriölle, eli maa- ja metsätalousministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle, aiheinaan geenitekniikka, rehut ja uuselintarvikkeet. Lisäksi hän on tutustunut EU:n päätöksentekoon osallistuessaan kymmenen vuoden ajan komission pysyvän rehukomitean kokouksiin Brysselissä.


Nykyisin Parmassa Italiassa toimiva Euroopan elintarvikeviranomainen eli EFSA on tullut tutuksi viraston perustamisesta lähtien. Sirpa on toiminut jäsenenä kahdessa tiedelautakunnassa. Toinen lautakunta, jossa Sirpa oli varapuheenjohtajana ja kahden pysyvän työryhmän puheenjohtajana, käsitteli geneettisesti muunnettujen organismien turvallisuutta. Toinen lautakunta käsitteli aromiaineita, valmistuksen apuaineita sekä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja. Sirpa toimi varapuheenjohtajana elintarvike-entsyymien turvallisuutta arvioivassa pysyvässä työryhmässä. Lisäksi hän on toiminut eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai aineita käsittelevän tiedelautakunnan työryhmässä, jossa arvioidaan geneettisesti muunnettujen mikro-organismien turvallisuutta. Näissä tehtävissä hän on osallistunut lukuisten tuotteiden turvallisuuden arviointiin sekä ohjeistojen laatimiseen tuotehyväksyntää tähtääville yrityksille. Sirpa kokeekin yliopistolähtöisen Biosafen toimialan itselleen hyvin läheiseksi ja myös erittäin tärkeäksi. Osa yrityksen henkilöstöstä on tullut Sirpalle jo ennestään tutuksi vuosien varrelta, joten hän tietää, että tiimissä on taitavia ja osaavia ihmisiä. Emerita-professoria heittäytyminen yritysmaailmaan uusine haasteineen innostaa.

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.