Biosafe – suomalaista bioteknologian palveluvientiä parhaimmillaan

Biosafen juuret juontavat yliopisto­maailmasta. Tieteellisestä tutkimuksesta kumpusi liikeidea pakkaus­materiaalien turvallisuus­testauksista, joka toi voiton valtakunnallisessa liikeidea­kilpailussa. Pian yrityksen perustamisen jälkeen liiketoiminta laajeni kattavammin koskemaan elintarvike­ketjun turvallisuutta. Nykyään Biosafe tunnetaan ainutlaatuisten bioteknologisten palvelujen ja palvelukokonaisuuksien tarjoajana rehujen tai muiden elintarvikeketjun tuotteiden turvallisuuden selvittämiseksi.

Biosafe – suomalaista bioteknologian palveluvientiä parhaimmillaan

Tulevaisuuden menestyjäfirmat tekevätkin massiivisten ja väistämättömien ekologisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemisesta liiketoimintaa”, Kestävä talous – foorumi, SITRA

Juuremme juontavat yliopistosta

Biosafen juuret juontavat yliopistomaailmasta. Tieteellisestä tutkimuksesta kumpusi liikeidea pakkausmateriaalien turvallisuustestauksista, joka toi voiton valtakunnallisessa liikeideakilpailussa. Pian yrityksen perustamisen jälkeen liiketoiminta laajeni kattavammin koskemaan elintarvikeketjun turvallisuutta. Nykyään Biosafe tunnetaan ainutlaatuisten bioteknologisten palvelujen ja palvelukokonaisuuksien tarjoajana rehujen tai muiden elintarvikeketjun tuotteiden turvallisuuden selvittämiseksi.

Pääliiketoimintamme rehujen turvallisuustutkimukset

Yhtiön pääliiketoiminta-alue on rehun turvallisuuteen liittyvät tutkimukset, joiden osalta yhtiö on vahvasti mukana kaupallistamassa asiakkaidemme innovatiivisia uusia ratkaisuja. Yhtiön palveluviennin perusta on korkeatasoinen tieteellinen osaaminen mikrobiologiassa, bioinformatiikassa, toksikologiassa, solubiologiassa ja geeniteknologiassa. Näiden avainteknologioiden lisäksi yhtiöllä on vahvaa substanssiosaamista EU:n elintarvike- ja rehulainsäädännön vaatimuksista.

blog-concept

Asiantuntijapalvelullamme vahva kysyntä

Asiantuntijapalveluiden kysyntä on vahvaa. Palveluillemme on hyvä kansainvälinen kysyntä ja viennin osuus liikevaihdosta on noin 90 %. Pelkästään jo rehualan yritykset panostavat tutkimus- ja kehittämistoimintaansa maailmanlaajuisesti kymmeniä miljardeja euroja. Yhtiön palvelujen avulla asiakasyritysten tuotteet pääsevät nopeammin markkinoille ja kaupallistamiseen liittyvät riskit ovat hallittavissa. Tästä syntyy tuotteen kehittäjälle runsaasti kustannussäästöjä. Euroopan unioni on hyväksynyt monia rehutuotteita, joiden turvallisuuden Biosafe on vahvistanut.

Ydinosaamisemme mahdollistaa laajan liiketoimintapotentiaalin

Ydinosaamisen, kokemuksen ja kyvykkyyden myötä Biosafella on laaja liiketoimintapotentiaali tuoteturvallisuustutkimusten saralla. Palveluviennille on erittäin lupaavat kasvunäkymät. Biosafen ydinliiketoimintaa on rehujen turvallisuus – siinä olemme maailmassa ainutlaatuinen toimija ja asiantuntija. Yhtiö tekee turvallisuustutkimuksia myös elintarvikkeille, pakkausmateriaaleille tai mille tahansa materiaaleille, jotka vaikuttavat ihmisen tai eläimen kanssa.

Biosafe_liiketoiminta-ajatus

Lue lisää tulevaisuuden tavoitteistamme.

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.