Turvallisuusarviot rehun lisäaineille ja tuotekehityksen eri vaiheille

Rehun lisäaineiden hyväksyntää varten Euroopan Unioni vaatii monimutkaisia turvallisuustutkimuksia. Tarjoamme turvallisuusarvioita erityisesti mikrobiologisesti tai bioteknologisesti valmistetuille rehun lisäaineille. Asiantuntijamme tietävät, mitä turvallisuustutkimuksia rehun lisäaineilta vaaditaan, joten analyysit voidaan suunnitella järkevästi ja kustannustehokkaasti. Biotestausten ohella käytämme nykyaikaisia syväsekvensointimenetelmiä ja tarjoamme kattavan selvityksen rehu- tai tuotantomikrobin ominaisuuksista jo tuotekehityksen alkuvaiheessa genomipohjaista turvallisuusarviointia soveltaen.
Rehun lisäaineiden tehon ja vaikuttavuuden osoittaminen on kallista ja työlästä. Lemmikkieläinten tehokokeiden järjestäminen saattaa olla käytännössä mahdotonta. Käytämme lisäaineiden vaikuttavuuden arviointiin metabolista profilointia eli metabolomiikkaa. Metabolomiikalla tarkoitetaan elimistön aineenvaihdunnassa syntyneiden tuotteiden tunnistamista ja niiden pitoisuuksien määrittämistä esim. veri- tai virtsanäytteistä. Analyysissä kerätään yhdellä mittauksella tietoa jopa tuhansista metaboliiteista ja saadaan siten erittäin laaja kuva eläinten hyvinvoinnista sekä lisäaineen tehosta ja turvallisuudesta. Pystymme vastaamaan joustavasti vaativiinkin asiakastarpeisiin hyödyntämällä laajaa yhteistyö- ja kumppanuusverkostoamme. Useita rehun lisäaineita, joiden laadun olemme varmistaneet, on hyväksytty Euroopan Unionissa.

Valmiit palvelukokonaisuudet:

Lisäaineiden turvallisuuden arviointi:

 • Toksikologia ja mikrobiologia
  • mikrobien tunnistaminen
  • sytotoksisuus
  • genotoksisuus
  • antibioottiresistenttiyden määrittäminen
 • PCR-pohjaiset analyysit
  • rekombinantti-DNA:n määrittäminen rehun lisäaineesta
  • geneettisen stabiilisuuden arviointi
 • Kokogenomisekvensointi ja bioinformatiikkapalvelu
  • kattava selvitys mikrobin ominaisuuksista (mm. mikrobin tunnistus, toksiinigeenien, virulenssitekijöiden ja antibioottiresistenssigeenien analysointi)

Lisäaineiden tehon osoittaminen:

 • Mikrobiologiset analyysit tehon osoittamiseksi
 • Asiantuntijapalvelut:

 • Konsultaatiot ja lausunnot
 • Kirjallisuuskatsaukset
 • Tulosanalyysit ja asiakasdatan johtopäätökset
 • Tulosten esittäminen viranomaisten vaatimassa muodossa
 • Tässä esite palvelustamme!

  Rehun lisäaineiden turvallisuustutkimuksen avulla:

  front-page-project-1
  Nopeutat
  pääsyä markkinoille

  • Meiltä saat kaikki ajantasaiset ja kustannustehokkaat lupaprosessiin liittyvät palvelut
  • Vankka kokemuksemme EFSA-lupamenettelystä ja lainsäädännön vaatimuksista takaavat nopean lupaprosessin etenemisen
  • Testauksemme ja konsultointimme tuotekehityksen alkuvaiheessa minimoivat tuotekehityksen harha-askeleet
  Saavutat kustannussäästöjä
  Saavutat
  kustannussäästöjä

  • Keskittämällä kaikki tutkimukset meille vältyt turhilta testauksilta
  • Räätälöidyillä testauksen esikokeillamme varmistetaan tutkimuksen oikea kulku
  • Tutkimuksemme etenevät vaiheittainen halvimmista testeistä vaativimpiin
  Hallitset riskejä
  Hallitset
  riskejä

  • Voit vältää odottamattomat riskit kattavilla tutkimuksillamme
  • Tutkimuksillamme voit varmistaa rehujen lisäaineen turvallisuuden ja tehon
  • Konsultoimme testitulokset ja niiden merkitykset
  Hyödynnät asiantuntijuuden
  Hyödynnät
  asiantuntijuuden

  • Biosafen asiantuntijat tuntevat EFSA:n vaatimukset
  • Testaamme rehujen lisäaineet vaatimusten mukaisesti
  • Teemme lupahakemukseen liittyvät raportit EFSA:n hyväksymään muotoon

  Pyydä tarjous tai kysy lisätietoa!








  (* pakollinen kenttä)