Yritysesittely

Globaaliksi bioturvallisuuspalvelun edelläkävijäksi

Turvallisempia elintarvikepakkauksia

Yhtiölle tärkeä virstanpylväs oli käynnistetty Biosafe Paper -hanke. Hankkeessa kehitettiin biotestausmenetelmiä erityisesti elintarvikepakkausten turvallisuuden arviointiin. Mittavaan Biosafe Paper -hankkeeseen osallistui 80 % Euroopan paperin ja kartongin valmistajista. Hankkeessa kehitettyjä biotestausmenetelmiä voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Biosafe Oy on mukana kehittämässä yhä turvallisempaa pakkausekosysteemiä. Pakkauslaakso-hankkeessa tavoitteena on nostaa Suomen pakkausekosysteemi maailman ykköseksi ja luoda asiakkaille lisäarvoa valituissa kokonaisratkaisuissa. Biotestauksen avulla kehitetään uusia tapoja arvioida ja viestiä tuotteen sekä pakkauksen kokonaisturvallisuutta sekä hyötyä asiakkaalle.

Erikoistumme eläinrehujen lisäaineiden turvallisuusarviointiin

Yhtiön toinen virstanpylväs on erikoistuminen globaaliin eläinrehujen lisäaineiden turvallisuuden arviointiin. Erityyppisten rehujen lisäaineilla tavoitellaan tuotantoeläinten ravintoaineiden saannin optimointia, pienennetään ympäristöhaittoja sekä ylläpidetään terveyttä. Euroopan Unioni säätelee eläinrehujen lisäaineiden turvallisuutta ja kauppaa myyntilupamenettelyllä. Autamme kaikissa, mikrobiologisesti tai bioteknologisesti valmistettujen rehujen lisäaineiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Bioinformatiikka ja metabolomiikka tarjoavat eläinrehujen lisäaineiden kehitystyöhön ja turvallisuuden arviointiin yhä tuottavampia ratkaisuja. Kehittynyt bioinformatiikka mahdollistaa genomipohjaisen turvallisuusarvioinnin (kokogenomisekvensointi ja genomin analysointi) kattavana selvityksenä mikrobin ominaisuuksista.

Metabolomiikka tuotteen tehon tutkimiseen

Uutena innovatiivisena lähestymistapana lisäaineiden tehon toteamiseksi sovellamme metabolomiikkaa. Metabolomiikka tutkii elimistön aineenvaihduntatuotteita sekä niiden koostumusta ja vaikutusta eläimen kasvuun ja terveyteen. Yhtiö pystyy vastaamaan joustavasti vaativiinkin asiakastarpeisiin hyödyntäen Biosafen laajaa yhteistyö- ja kumppanuusverkostoa kotimaassa ja ulkomailla.

Bioturvallisuuden asiantuntija

Vahva bioturvallisuuden asiantuntijuus ja osaaminen ovat hyvä kivijalka tarjota elintarvikealan yrityksille innovatiivisia ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita biotiedon ja elintarvikesäädösten hallintaan. Biosafe-Web-pilvipalvelu kokoaa omavalvonnan näytteenottoon liittyvät toiminnot ja dokumentit yhteen paikkaan ja auttaa elintarvikeyrityksiä omavalvonnan hallinnassa ja omavalvonnan prosessien tehostamisessa. Lawly-pilvipalvelun avulla yritys hallitsee elintarvikealaa koskevat säädökset. Lisäksi meiltä saa neuvontapalvelua säädösten toteuttamiseen.

Autamme asiakkaita kehittämään uusia, turvallisia tuotteita tuomalla bioturvallisuuden huippuasiantuntijuuden tuotekehityksen tueksi. Saat palveluistamme tuotekehitykseen uusia innovaatioita ja bioturvallisuuden asiantuntijuutta.