Yritys

Varmistettua laatua – Hallittuja prosesseja – Erottumista globaaleilla markkinoilla

Olemme bioteknologian globaali edelläkävijä. Ydinosaamistamme ovat solu- ja molekyylibiologia, bioteknologia, toksikologia sekä bioinformatiikka. Missionamme on edistää tuoteturvallisuutta korvaamalla eläinkokeita biotesteillä ja muilla bioteknologian menetelmillä. Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa varmistamalla laatua ja hallitsemalla biotiedon hallinnan prosesseja sekä autamme heitä erottumaan markkinoilla.

Biotestit varmistavat tuotteen turvallisuuden

Biotestauksessa tuotteen sisältämiä yksittäisiä kemikaaleja ei tarvitse testata erikseen eikä koostumusta tarvitse edes tuntea. Myös eri aineiden mahdolliset vuorovaikutukset näkyvät tuloksissa. Näytteet voidaan valmistaa ja tutkia tavalla, joka vastaa odotettavissa olevaa käyttäjän tai kuluttajan todellista altistusta arkielämässä. Monipuoliset analyysit tuottavat maksimaalisen määrän informaatiota kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisilla kuluilla. Analyysit voivat korvata tai vähintäänkin täydentää perinteisesti käytettyjä toksikologisia menetelmiä kuten kemiallista analytiikkaa ja eläinkokeita. Toimimme eettisten periaatteiden mukaisesti. Emme käytä koe-eläimiä eikä tutkimuksiin liity koehenkilöitä, vaan teemme tutkimukset bakteeri- ja nisäkässoluja hyödyntäen. Toimintamme on luottamuksellista ja noudatamme standardin SFS-EN ISO/IEC 17025 mukaista laatujärjestelmää.