LAWLY – elintarvikelain kokonaisuudistus käynnistynyt

LAWLY-tiedote 21.9.2017

Elintarvikelain kokonaisuudistus käynnistynyt

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt elintarvikelain kokonaisuudistuksen vuonna 2016. Hankkeen tavoitteena on, että uudistunut elintarvikelakipaketti astuu voimaan v. 2019. Uudistamisessa on keskeistä päällekkäisyyksien karsiminen EU-lainsäädännön kanssa, joustavuuden lisääminen (ns. mahdollistava lainsäädäntö) ja lainsäädännön vastaaminen tämän hetken haasteisiin, kuten elintarvikepetoksiin, vientisäännöksiin ja etämyynnin valvontaan.
Elintarvikelain rinnalla uudistetaan kansallinen elintarvikehygienialainsäädäntö. Tavoitteena on yksinkertaistaa lainsäädäntöä (norminpurku). Uusi MMM:n hygienia-asetus korvaa jatkossa erilliset asetukset, jotka on annettu alkutuotannosta ja elintarvikehuoneistojen ja laitosten hygieniasta. Uusi elintarvikevalvonta-asetus sisältää määräykset mm lihantarkastuksesta, elintarvikevalvonnasta ja uusi zoonoosiasetus kattaa teurastamoiden, leikkaamojen ja liha-alan laitoksissa tapahtuvat zoonoosivalvonnat ja -tutkimukset.
LAWLY-elintarvikelainsäädäntöpalvelu seuraa lakiuudistuksen valmistelua ja tiedottaa siitä säännöllisesti.

Tästä LAWLY-palveluun: http://www.lawly.fi